• ΕΓΓΥΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

-Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του.
-Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης είναι η φύλαξη και η προσκόμιση του πρωτότυπου συνοδευτικού εντύπου γνησιότητας της, μαζί με το αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη).
-Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν εγκατασταθεί από επαγγελματία υδραυλικό.
-Οι αναμεικτικές μπαταρίες Modea καλύπτονται από εγγύηση 10 ετών στον κορμό, 5 ετών στον μηχανισμό, 2 ετών για τα υπόλοιπα μέρη.
-Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του, περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα.
-Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατασκευαστικό ελάττωμα, θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.
-Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος εργασιών αντικατάστασης και ζημιών που μπορεί να προκληθούν απο το κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-Χρήση ακατάλληλων προϊόντων και μέσων καθαρισμού όπως: οινόπνευμα, διαλυτικά, διαβρωτικά, ισχυρά απορρυπαντικά,  και υφάσματα ή σφουγγάρια με τραχείς ίνες.
-Λανθασμένη εγκατάσταση ή τροποποιήσεις στο αρχικό προϊόν.
-Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλο χειρισμό ή βανδαλισμό.
-Ζημιές που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (για παράδειγμα παγετός).
-Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
-Φθορές από σχηματισμό αλάτων λόγω υψηλής σκληρότητας του νερού.
-Ζημιές από υψηλή πίεση στο δίκτυο του νερού.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

diafores_1

Κατά την εγκατάσταση των σπιράλ συνδέσεως, η πλευρά με το αρσενικό σπείρωμα M10x1, βιδώνεται στην μπαταρία μόνο με το χέρι, ενώ η πλευρά με το παξιμάδι βιδώνεται στην παροχή του νερού με το χέρι και στη συνέχεια ½ στροφή με το κατάλληλο κλειδί (όχι τύπου κάβουρα). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ωστε να μην τσακίσει ο σωλήνας και να μην χρησιμοποιηθεί ροπή μεγαλύτερη των 3 Nm.

Κατά την κάμψη του σωλήνα η ακτίνα καμπυλότητας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη ακτίνα η οποία είναι 30mm. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν τσακίσματα ή σπασίματα στο σωλήνα .

diafores_2
diafores_3

Ελέγξτε ότι τα σωληνάκια σύσφιξης και στις δύο πλευρές του σπιράλ είναι σωστά πρεσαρισμένα και χωρίς εμφανή ελαττώματα.

Αποφύγετε την άμεση επαφή του σωλήνα με χημικές ουσίες (για παράδειγμα χλωρίνη, υδροχλωρικό οξύ, αφαλατικά ). Οι ουσίες αυτές μπορεί να περιέχονται στα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται ευρέως για τον καθαρισμό κουζίνας / μπάνιου . Μην αποθηκεύετε τα απορρυπαντικά σε ντουλάπια όπου υπάρχουν σωλήνες. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση.

diafores_4
diafores_5

Απαγορεύεται ο έντονος εφελκυσμός και στρέψη του σωλήνα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                      3 BAR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                   5 BAR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            75   C
Σε περίπτωση πίεσης άνω των 5 bar, χρησιμοποιήστε  μειωτή πιέσεως.